Услуга израде идејног пројекта прања ГАУ филтера хлорисаном водом на локалитету Штранд –друга фаза квалификационог поступка Јавна набавка број 22-И-С/19

Ознака: 22-И-С/19

Датум објављивања: 24.09.2019.

Рок за подношење понуда: 02.10.2019.  до 10,30 часова

Позив за подношење понуда

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

Контакт центар