УСЛУГА ИЗРАДЕ ИДЕЈНОГ ПРОЈЕКТА И ПРОЈЕКТА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ, ЗА ИЗГРАДЊУ СЕКУНДАРНЕ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ У НАСЕЉУ САЈЛОВО У НОВОМ САДУ – II фаза квалификационог поступка бр. 27-И-С/19

Ознака: 27-И-С/19

Датум објављивања: 08.11.2019.

Рок за подношење понуда: 18.11.2019. do 11.30h

Позив за подношење понуда – 27-И-С-19

Одлука o додели

Обавештење о закљученом уговору 27-И-С-19

Контакт центар