Услуга израде елабората саобраћајне сигнализације и испитивање збијености и атест – II Фаза Квалификационог поступка -13-И-С/19

Ознака: 13-И-С/2019

Датум објављивања: 09.07.2019.

Рок за подношење понуда: 17.07.2019. do 10.00h

Позив за подношење понуда 13-И-С-2019

Одлука о додели уговора 13-И-С-2019 22.07.2019.

Обавештење о закљученом уговору 13-И-С-19

Контакт центар