Услуга испитивања квалитета отпадних и пречишћених вода на погонима за пречишћавање отпадних вода – Јавна набавка број 106/19

Ознака: 106/19

Датум објављивања: 23.12.2019.

Рок за подношење понуда: 31.12.2019. do 08,00h

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора 106_19

Oбавештење o закљученом уговору

Контакт центар