Услуга еталонирања посуђа и опреме у служби „Лабораторија број 103/19

Ознака: 103/19

Датум објављивања: 13.12.2019.

Рок за подношење понуда: 23.12.2019. до 10,00 часова

Позив за достављање понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора 103-19 25.12.2019.

Oбавештење о закљученом уговору 103-19

Контакт центар