Проширено одржавање информационог система „Кориснички центар“ (ВИК КЦ) са лиценцама за коришћење на годину дана,јнмв, број 72/19

Ознака: 72/19

Датум објављивања: 15.08.2019.

Рок за подношење понуда: 23.08.2019. до 10,30

Позив за подношење понуда

Конурсна документација

Oбавештење о закљученом уговору

Контакт центар