Набавка вакум црева за возила канализације – ЈНМВ 51/19

Ознака: 51/2019.

Датум објављивања: 03.06.2019.

Рок за подношење понуда: 13.06.2019. do 12.30h

Позив за подношење понуда 51-19

Конкурсна документација 51-19

Измењени позив за подношење понуда 51-19

Измењена конкурсна документација 51-19

Oбавештење о продужењу рока за подношење понуда 51-19

Измене и допуне конкурсне документације 51-19

Одлука о додели уговора

Oбавештење о закљученом уговору

Контакт центар