Набавка штампаног материјала“ – Јавна набавка број 30/19–С

Ознака: 30/19-С

Датум објављивања: 06.09.2019.

Рок за подношење понуда: 27.09.2019. до 11,00

Позив за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Контакт центар