Набавка резервних пумпи и пумпних агрегата- број јнмв 32/19

Ознака: 32/19

Датум објављивања: 09.05.2019.

Рок за подношење понуда: 17.05.2019. до 10,30

Позив за подношење понуда

конкурсна документација

Oдлука о обустави поступка

oбавештење о обустави поступка

Контакт центар