Набавка резервних делова за водомере, број јнмв 36/19

Ознака: 36/19

Датум објављивања: 15.05.2019.

Рок за подношење понуда: 23.05.2019. у 11,00

Позив за подошење понуда

Конкурсна документација

oдлука о додели уговора

Oбавештење о закљученом уговору

Контакт центар