Набавка резервних делова за опрему у филтер станицама, број јнмв 81/19

Ознака: 81/19

Датум објављивања: 23.10.2019.

Рок за подношење понуда: 31.10.2019. дo 11,30

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Контакт центар