Набавка и уградња затварача и актуатора на филтерима 4, 7, 8 и 12 (комплет) у СФС – Отворени поступак 05-19-С

Ознака: 05/2019-С

Датум објављивања: 13.02.2019.

Рок за подношење понуда: 15.03.2019. do 11.30h

Позив 05-19-s

Конкурсна документација 05-19-s

Одлука о додели уговора 05-19-С

Обавештење о закљученом уговору 05-19-С

Контакт центар