Набавка и монтажа обавештајних табли за све локације и појединачне објекте од стратешког значаја, број јнмв 91/19 – јавна набавка мале вредности услуга

Контакт центар