Извођење радова на замени алуминијумске, пвц и дрвене столарије – отворени поступак, јн бр 07/19 –С ,

Ознака: 07/19-С

Датум објављивања: 20.02.2019.

Рок за подношење понуда: 22.03.2019. до 10,30

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Додатно појашњење

ИЗМЕЊЕНА конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Oбавештење о закљученом уговору

Контакт центар