Извођење радова на реконструкцији водоводне мреже у насељу Подбара , са набавком и уградњом материјала – друга фаза квалификационог поступка, Јавна набавка број 21-И-С/19

Ознака: 21-И-С/19

Датум објављивања: 22.08.2019.

Рок за подношење понуда: 02.09.2019.  до 10,30

Позив за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о измени уговора 21_И_С_2019

Контакт центар