Извођење радова на реконструкцији вакумског постројења са припадајућим инсталацијама у ПС Лиман, са набавком и уградњом материјала-II Фаза Квалификационог поступка 16-И-С/19

Ознака: 16-И-С/2019

Датум објављивања: 05.07.2019.

Рок за подношење понуда: 15.07.2019. do 11.30h

Позив за подношење понуда 16-И-С-2019

Одлука о додели уговора 16-И-С-2019 22.07.2019.

Обавештење о закљученом уговору 16-И-С-2019

Контакт центар