ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ЦЕВОВОДА DN 800 НА ЛОКАЛИТЕТУ „ШТРАНД“ (У КРУГУ ФАБРИКЕ И У ОКВИРУ СТАРЕ ФИЛТЕР СТАНИЦЕ) СА ИЗВОЂЕЊЕМ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ КАБЛОВА СТАРЕ ПС “ШТРАНД“, СА НАБАВКОМ И УГРАДЊОМ МАТЕРИЈАЛА-II Фаза квалификационог поступка бр. 12-И-С/19

Ознака: 12-И-С/2019

Датум објављивања: 16.05.2019.

Рок за подношење понуда: 27.05.2019. do 10.00h

Позив за подношење понуда 12-И-С-2019

Одлука о додели уговора 12-И-С-2019 30.05.2019.

Обавештење о закљученом уговору 12-И-С-2019

Контакт центар