Извођење радова на изградњи водоводне мреже у улици Милетићевој у Лединцима, са набавком и уградњом материјала- друга фаза квалификационог поступка, број 18-И-С/19

Ознака: 18-И-С/19

Датум објављивања: 16.07.2019.

Рок за подношење понуда: 22.07.2019.  до 10,30 часова

Позив за подношење понуда

Одлука о додели уговора 18 И С 19

Обавештење о закљученом уговору 18-И-С-19

Контакт центар