ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ СЕКУНДАРНИХ ВОДОВА ВОДОВОДНЕ И КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ СА ПЕРИОДИЧНИМ ПРУЖАЊЕМ ИСТЕ НА ГОДИШЊЕМ НИВОУ СА НАБАВКОМ И УГРАДЊОМ МАТЕРИЈАЛА – II фаза квалификационог поступка – 01-И-С/19

Ознака: 01-И-С/19

Датум објављивања: 31.01.2019.

Рок за подношење понуда: 11.02.2019. do 11.30h

Позив за подношење понуда – 01-И-С-19

Одлукa о додели уговора 01-И-С-2019 14.02.2019.

Обавештење о закљученом уговору 01-И-С-2019

Контакт центар