Извођење радова на изградњи секундарне водоводне мреже у насељу Сајлово у Новом Саду (I-фаза), са набавком и уградњом материјала бр. 10-И/19-II фаза квалификационог поступка

Ознака: 10-I/2019

Датум објављивања: 28.11.2019.

Рок за подношење понуда: 09.12.2019. do 10.00h

Позив за подношење понуда 10-I-19

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору 10-И-2019

Контакт центар