Извођење радова на изградњи прикључка са водоводном мрежом за локалитет магацина Адице у Новом Саду са набавком и уградњом материјала- II Фаза 02-И-С-19

Ознака: 02-И-С/2019

Датум објављивања: 05.02.2019.

Рок за подношење понуда: 13.02.2019. do 10.30h

Позив 02-И-С-19

Одлука о додели уговора 02-И-С-19

Обавештење о закљученом уговору 02-I-S-19

Контакт центар