Извођење радова на изградњи фекалне и атмосферске канализације,за потребе објеката Радио телевизије Војводина (РТВ) у Сремској Каменици , са набавком и уградњом материјала II фаза квалификационог поступка

Ознака: 07-I/2019

Датум објављивања: 18.10.2019.

Рок за подношење понуда: 30.10.2019. do 13.00h

Позив за подношење понуда 07-I-19

Измењен позив за подношење понуда 07-I-19

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 07-I-19

Одлука о додели уговора 07-И-19

Обавештење о закљученом уговору 07-И-19

Контакт центар