Извођење радова на хаваријском одржавању јавних чесми,са набавком и уградњом материјала II фаза квалификационог поступка“– Јавна набавка број 11-И-С /19

Ознака: 11-И-С/19

Датум објављивања: 24.06.2019.

Рок за подношење понуда: 1404.07.2019. до 13,30

Позив за подношење понуда 

Oбавештење о закљученом уговору

Контакт центар