II фаза квалификационог поступка-Услуга израде техничке документације за реконструкцију водоводне и канализационе мреже у Улици др Лазе Станојевића у Новом Саду

Ознака: 07-И-С/19

Датум објављивања: 22.03.2019.

Рок за подношење понуда: 01.04.2019. do 11.30h

Позив за подношење понуда – 07-И-С-19

Одлука о додели уговора 07 И С 19 04.04.2019.

Обавештење о закљученом уговору 07 И С 19

Контакт центар