ЈНВВ – Извођење радова на повезивању насеља Бегеч са водоводним системом Новог Сада (I фаза), са набавком и уградњом материјала, отворени поступак

Контакт центар