ЈНМВ – Услуге фиксног оператера

Ознака: 66/19

Датум објављивања: 24.07.2019.

Рок за подношење понуда: 01.08.2019. do 10.30h

Позив за подношење понуда 66 19

Конкурсна документација 66 19 ~1

Одлука о додели уговора 66 19 05.08.2019.

Обавештење о закљученом уговору 66 19

Контакт центар