ЈНМВ – Услуга техничког прегледа објеката

Ознака: 104/19

Датум објављивања: 18.12.2019.

Рок за подношење понуда: 26.12.2019. до 11.00h

Позив за подношење понуде 104 19

Конкурсна документација 104 19

Одлука о обустави 104-19

Обавештење о обустави поступка 104-19

Контакт центар