ЈНМВ – Услуга кошења и одржавања зелених површина

Ознака: 53/19

Датум објављивања: 05.06.2019.

Рок за подношење понуда: 13.06.2019. do 10.30h

Позив за подношење понуде 53 19

Конкурсна документација 53 19

Одлука о додели уговора 53 19 18.06.2019.

Обавештење о закљученом уговору 53-19

Контакт центар