ЈНМВ – Набавка посуђа и потрошног материјала за службу „Лабораторија“

Ознака:99/18

Датум објављивања: 15.01.2019.

Рок за подношење понуда: 23.01.2019. do 11.30h

Позив за подношење понуда 99 18

Конкурсна документација 99-18

Одлука о додели уговора 99 18 28.01.2019.

Обавештење о закљученом уговору 99 18

Контакт центар