ЈНМВ – Набавка основних средстава за службу „Лабораторија“

Ознака: 29/19

Датум објављивања: 11.04.2019.

Рок за подношење понуда: 19.04.2019. do 12.00h

Позив за подношење понуда 29 19

Конкурсна документација 29-19

Одлука о додели уговора 29 19 30.04.2019.

Обавештење о закљученом уговору 29 19

Контакт центар