ЈНМВ – Набавка чврстих и течних хемикалија за службу „Лабораторија”

Ознака: 70/19

Датум објављивања: 16.08.2019.

Рок за подношење понуда: 26.08.2019. до 12.00h

Позив за подношење понуда 70 19

Конкурсна документација 70 19

Одлука о додели уговора 70 19 05.09.2019.

Обавештење о закљученом уговору 70 19

Контакт центар