Јавна набавка велике вредности добара – Набавка радне одеће и обуће и средстава за личну заштиту – резервисана набавка

Ознака: 06/19-с

Датум објављивања: 14.02.2019.

Рок за подношење понуда: 18.03.2019. do 10.00h

Позив 06_19_С

Конкурсна документација 06_19_С

Одлука о додели уговора 06_19_С

Обавештење о закљученом уговору 06_19_С

Контакт центар