Јавна набавка мале вредности услуга – Услуга сервисирања радио комуникационе опреме

Ознака: 42/19

Датум објављивања: 21.05.2019.

Рок за подношење понуда: 29.05.2019. do 10.30h

Позив 42_19

Конкурсна документација 42_19

Одлука о додели уговора 42 19 04.06.2019.

Обавештење о закљученом уговору 42 19

Контакт центар