Јавна набавка мале вредности услуга – Услуга сервиса клима уређаја и одвлаживача ваздуха

Ознака: 11/19

Датум објављивања: 11.03.2019.

Рок за подношење понуда: 19.03.2019. do 14.30h

Позив 11_19

Конкурсна документација 11_19

Одлука о додели уговора 11_19

Обавештење о закљученом уговору 11_19

Контакт центар