Јавна набавка мале вредности услуга – Услуга периодичне контроле рада пумпи КСБ у пумпним станицама НПС Штранд, ПС Татарско брдо, ПС Институт, ПС у Лединцима (Сребро, Ловачки дом, Код цркве и Клиса) и у ПС на Поповици (Код пруге и Мошина вила)

Ознака: 27/19

Датум објављивања: 05.04.2019.

Рок за подношење понуда: 15.04.2019. do 13.00h

Позив 27_19

Конкурсна документација 27_19

Одлука о додели уговора 27_19

Обавештење о закљученом уговору 27_19

Контакт центар