Јавна набавка мале вредности услуга – Услуга медицине рада

Ознака: 30/19

Датум објављивања: 25.04.2019.

Рок за подношење понуда: 03.05.2019. do 11.00h

Позив 30_19

Конкурсна документација 30_19

Одлука о додели уговора 30_19_С

Обавештење о закљученом уговору 30 19

Контакт центар