Јавна набавка мале вредности добара – Набавка сигурносних комбинованих ормана за чување хемикалија са посебним режимом чувања и вентилатора за сигурносне ормане (за функционалност сигурносних ормана)

Ознака: 54/19

Датум објављивања: 13.06.2019.

Рок за подношење понуда: 21.06.2019. do 11.30h

Позив 54_19

Конкурсна документација 54_19

Одлука о додели

Oбавештење о закљученом уговору

Контакт центар