Јавна набавка добара – Набавка радне одеће и обуће и средстава уа личну заштиту – фаза 2 у отвореном поступку

Ознака: 26/19-С

Датум објављивања: 29.07.2019.

Рок за подношење понуда: 28.08.2019. do 10.30h

Позив 26_19_С

Конкурсна документација 26_19_С

Одлука о додели уговора 26_19_С

Обавештење о закљученом уговору 26_19_С

Контакт центар