Услуге мониторинга квалитета отпадних вода на изливима и квалитета површинске воде, бр.јнмв 47/18

Ознака:47/18

Датум објављивања:18.06.2018.

Рок за подношење понуда:26.06.2018. до 12,30

Позив

Конкурсна документација

Oдлука о додели

Обавештење о закљученом уговору 47-18

Контакт центар