Услуга сервиса клима уређаја и одвлаживача ваздуха бр. 22/18- јавна набавка мале вредности

Ознака: 22/18

Датум објављивања: 05.04.2018

Рок за подношење понуда: 13.04.2018.

Позив

конкурсна документација 22-18

Контакт центар