Услугa раздвајања постојеће PLC конфигурације у НПС Штранд на управљачку и надзорну функцију – Јавна набавка мале вредности услуга

Контакт центар