Услуга праћења процесних параметара на дограђеном делу постројења јнмв број 74/18

Ознака:74/18

Датум објављивања:31.08.2018.

Рок за подношење понуда:10.09.2018. до 11,00

позив за подношење понуда

конкурсна документација

Одлука о додели уговора 74-18

Oбавештење о закљученом уговору

Контакт центар