Услуга посредовања у обезбеђењу карата и хотелског смештаја за службена путовања.

Ознака: 08/18

Датум објављивања: 19.03.2018

Рок за подношење пријава: 27.03.2018 do 13:30h

Poziv za podnosenje ponuda 08-18

konkursna dokumentacija 08-18

Odluka o dodeli ugovora 08-18

Obavestenje o zakljucenom ugovoru 08-18

Контакт центар