Услуга пескарења и антикорозивне заштите возила-фаза 2, јнмв број 79/18.

Ознака:79/18

Датум објављивања:21.09.2018.

Датум објављивања:25.09.2018.

Рок за подношење понуда:01.10.2018. до 10,00

Нови рок за подношење понуда:04.10.2018. до 10,00

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Измењен позив за подношење понуда

Измењена конкурсна документација

Обавештење о продужењу рока

Одлука о додели уговора

Oбавештење о закљученом уговору

Контакт центар