Услуга израде усклађивања пројектно техничке документације за уградњу решетке на црпној станици Роков поток у Петроварадину-II Фаза Квалификационог поступка

Ознака:13-И-С/2018.

Датум објављивања: 17.07.2018.

Рок за подношење понуда: 25.07.2018.

Позив за подношење понуда 13-I-S-18

Одлука о додели уговора 13-И-С-18

Обавештење о закљученом уговору 13-I-S-18

Контакт центар