Услуга израде усклађивања пројектно техничке документације за реконструкцију пумпне станице код цркве у Лединцима – Јавна набавка број 26-И-С/18-друга фаза квалификационог поступка

Ознака: 26-И-С/18

Датум објављивања: 05.12.2018.

Рок за подношење понуда: 13.12.2018. do 12,30h

Позив за подношење понуда

одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Контакт центар