Услуга израде усклађивања пројектно техничке документације за реконструкцију цевне галерије резервоара Татарско брдо-II фаза квалификационог поступка бр.25-И-С/18

Ознака: 25-И-С/18

Датум објављивања: 04.12.2018.

Рок за подношење понуда: 12.12.2018.

Позив за подношење понуда 25-И-С-18

Одлука о додели уговра 25-I-S-18

Обавештење о закљученом уговору 25-И-С-18

Контакт центар