Услуга израде Студије изводљивости санације напуштене депоније течног отпада на старом Каћком путу, заједно са истражним радовима – II Фаза квалификационог поступка

Ознака:12-И-С/18

Датум објављивања:13.07.2018.

Рок за подношење понуда:23.07.2018.

Позив за подношење понуда 12-I-S-18

Одлука о додели уговора 12-И-С-18

Обавештење о закљученом уговору 12-И-С-18

Контакт центар