Услуга израде пројектно техничке документације за изградњу секундарних водова водоводне и канализационе мреже и то са периодичним пружањем исте на годишњем нивоу – II фаза квалификационог поступка

Контакт центар