Услуга израде пројектне документације за изградњу водоводне и канализационе мреже, за потребе комуналног опремања локалитета Југовићево у Новом Саду-IIфаза квалификационог поступка

Ознака: 15-И-С/18

Датум објављивања:30.08.2018.

Рок за подношење понуда:07.09.2018.

Позив за подношење понуда 15-I-S-18

Одлука о додели уговора 15-И-С-18

Обавештење о закљученом уговору 15-I-S-18

Контакт центар